Διαλέξεις
Τετάρτη 19 Απριλίου 2017, 13:15

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,

σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19.30 στις διαλέξεις

του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Α. Πίκουλα

με τίτλο: "Μέγας Αλέξανδρος και Μικρά Ασία"

και του Αντιπροέδρου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Κωνσταντίνου Χατζιώτη

με τίτλο: "Νομίσματα της Ρωμιοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία"