Εκδόσεις
  • Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2011 Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών.
  • Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2010 Μονογραφίες των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών (Α΄ και Β΄ τεύχος).
  • Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2009 Δημοσιεύονται κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε συνέδρια, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα – τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών, αρχεία με πλούσιο ιστορικό ερευνητικό ενδιαφέρον.
  • Ημερολόγιο 2019 "Ο Μακεδονικός Αγώνας". Επιμέλεια έκδοσης-κείμενα: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2017.
  • Ημερολόγιο 2018 Edward Dodwell "Τοπία της Ελλάδας"- "Views in GREECE". Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν, επιμέλεια κειμένων-έκδοσης Δήμητρα Κουκίου.
  • Ημερολόγιο 2017 James Skene. Μνημεία και τοπία της Ελλάδας. Monuments and views of Greece. 1838-1845. Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν, επιμέλεια έκδοσης: Αναστασία Κούλη, Αθήνα 2016.
  • Ημερολόγιο 2016 Ημερολόγιο 2016: Ελληνικά Κοσμήματα
  • Ημερολόγιο 2015 Ημερολόγιο 2015: Νέος Αριστοφάνης- Πολιτικές γελοιογραφίες
  • Ημερολόγιο 2014 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
<<  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >>