Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου

Επιμέλεια Τ. Δάλλα, Μ. Παπαναστασίου, Αν. Καραπάνου, Β. Παπαδοπούλου, Αθήνα 1997-2014, 4 τόμοι. 

Η έκδοση περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Εμμανουήλ Ξάνθου ενός εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. Καλύπτει τα έτη 1813-1850. Μέσα από τις επιστολές φωτίζονται οι κινήσεις και οι διεργασίες της Εταιρείας που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση του 1821.