Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας, παρά Ανονίμου του Έλληνος

Β΄ ανατύπωση, Αθήνα 2015.