Επτανησιακά Έντυπα

Από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Τόμος Α΄ (1744-1840) & Τόμος Β΄ (1841-1942).

Καταγραφή- Βιβλιογραφική παρουσίαση: Κωνσταντίνα Καλαϊτζή, Αθήνα 2013, σ. 424.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει και τα αχρονολόγητα έντυπα καθώς και ευρετήριο με κύρια ονόματα, τοπωνύμια και λέξεις κλειδιά.