Επτανησιακά Έντυπα

Καταγραφή- Βιβλιογραφική παρουσίαση: Κωνσταντίνα Καλαϊτζή

Αθήνα 2013