Μονοφύλλα του Αγώνα

Προκηρύξεις- Θεσπίσματα- Διατάγματα, 1821- 1827

Πρόκειται για συγκέντρωση και φωτομηχανική αναπαραγωγή μονόφυλλων, επαναστατικών προκηρύξεων, θεσπισμάτων και διαταγμάτων τα οποία εκδόθηκαν στη διάρκεια του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήνα, 2013