Μονόφυλλα του Αγώνα

Προκηρύξεις-Θεσπίσματα-Διατάγματα, 1821-1827. Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήνα, 2013.

Πρόκειται για συγκέντρωση και φωτομηχανική αναπαραγωγή μονόφυλλων, επαναστατικών προκηρύξεων, θεσπισμάτων και διαταγμάτων τα οποία εκδόθηκαν στη διάρκεια του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. 

Η έκδοση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1973.