Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως

Ι.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, 1984.