Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως

Αθήνα 1984