Αρχοντικά της Κοζάνης και της Σιάτιστας

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις 1936 - 1938. Επιμέλεια: Φίλιππος Μαζαράκης–Αινιάν, Αθήνα 2005.