Αθηναϊκά σπίτια

Επιμέλεια Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2006.

Λεύκωμα με αποτυπώσεις σπιτιών από τον Νίκου Εγγονόπουλου στα τέλη της δεκαετίας του 1930.