Σπίτια της παληάς Αθήνας

Του Γιάννη Τσαρούχη. Επιμέλεια: Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2006 (ελληνικά–αγγλικά).