Το Παναθηναϊκόν Στάδιον. Η ιστορία του μέσα στους αιώνες.

Κείμενα: Αριστέα Παπανικολάου–Κρίστενσεν, Αθήνα 2003, σ. 164.

Η έκδοση μελετά το Παναθηναϊκό Στάδιο στο πέρασμα των χρόνων. Διατίθεται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).