Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία

Επιμέλεια: Φανή Μαλούχου-Tufano, Μαρία Καζανάκη-Λάππα

Αθήνα 2009