Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας

Φωτογραφικό λεύκωμα. Επιμέλεια: Ι. Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα, 2004, σ. 310. 

Περιλαμβάνει 250 φωτογραφίες που αφορούν στη Μικρασιατική Εκστρατεία και προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο της Ι.Ε.Ε.Ε.-Ε.Ι.Μ.