ΚΥΠΡΟΣ, στο γύρισμα του 20ού αιώνα

Κείμενα–επιμέλεια Πέτρος Παπαπολυβίου, Ι.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, 2014, σ. 159.

Φωτογραφικό λεύκωμα που περιλαμβάνει μια σειρά 90 φωτογραφιών από την Κύπρο, σπάνιας ιστορικής αξίας και αισθητικής, που χρονολογούνται στα 1890-1901.