Ο ελληνικός Στόλος στις αρχές του 20ού αιώνα

Επιμέλεια: Αλ. Σολωμού–Προκοπίου

Αθήνα 1998