Συντετμημένη έκδοση "Αθήνα: Η πόλη, οι άνθρωποι, τα γεγονότα"

Δίγλωσση συντετμημένη έκδοση (ελληνικά-αγγλικά). Κείμενα-Επιμέλεια: Ιφιγένεια Βογιατζή, Νίκη Μαρκασιώτη, Μπέττυ Χωριανοπούλου, Μετάφραση: Αλεξάνδρα Ντούμα. Αθήνα, 2018, σ. 349.

Περιλαμβάνει 299 φωτογραφίες της Αθήνας που έχουν επιλεγεί από το λεύκωμα "Αθήνα: Η πόλη, οι άνθρωποι, τα γεγονότα". Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1859 μέχρι το 1990.