Ημερολόγια
  • Ημερολόγιο 2019 "Ο Μακεδονικός Αγώνας". Επιμέλεια έκδοσης-κείμενα: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2017.
  • Ημερολόγιο 2018 Edward Dodwell "Τοπία της Ελλάδας"- "Views in GREECE". Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν, επιμέλεια κειμένων-έκδοσης Δήμητρα Κουκίου.
  • Ημερολόγιο 2017 James Skene. Μνημεία και τοπία της Ελλάδας. Monuments and views of Greece. 1838-1845. Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν, επιμέλεια έκδοσης: Αναστασία Κούλη, Αθήνα 2016.
  • Ημερολόγιο 2016 Ημερολόγιο 2016: Ελληνικά Κοσμήματα
  • Ημερολόγιο 2015 Ημερολόγιο 2015: Νέος Αριστοφάνης- Πολιτικές γελοιογραφίες
  • Ημερολόγιο 2014 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
  • Ημερολόγιο 2013 Ημερολόγιο 2013: 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913