Ημερολόγιο 2016

Το ημερολόγιο της νέας χρονιάς περιλαμβάνει παραδοσιακά κοσμήματα ενδυμασιών από τις περιοχές του Ελληνισμού. Μέσα από την πλούσια λαογραφική συλλογή του Μουσείου επιλέγονται κοσμήματα που αναδεικνύουν εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, κυρίως, του 19ου αιώνα.

Τα κοσμήματα αποτελούν έκφραση της αισθητικής αντίληψης του λαού. Διατηρούν την ιδιομορφία της κάθε περιοχής. Εκφράζουν προσδοκίες και βαθύτερες επιθυμίες για προστασία. Υπηρετούν την ανάγκη αποταμίευσης και εύκολης μεταφοράς των "πολύτιμων" αγαθών. Αποτελούν, συγχρόνως, δείκτη κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες της κάθε περιοχής.

Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν

Επιμέλεια έκδοσης: Ιφιγένεια Βογιατζή, Αγγέλα Βιδάλη, Κωνσταντίνα Καλαϊντζή