Ημερολόγιο 2018

Edward Dodwell Τοπία της Ελλάδας - Views in GREECE.

Εισαγωγή: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, επιμέλεια κειμένων-έκδοσης Δήμητρα Κουκίου, Αθήνα 2017.

Στο Ημερολόγιο του 2018 παρουσιάζεται το έργο του Ιρλανδού περιηγητή Edward Dodwell Εικόνες από την Ελλάδα, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα κατά το 1801 και το 1805-1806, αποτυπώνοντας στο πέρασμά του σχέδια και εικόνες των τοπίων και των ανθρώπων της εποχής.