Ημερολόγιο 2019

"Ο Μακεδονικός Αγώνας"

Επιμέλεια έκδοσης-κείμενα: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα, 2018.

Το Ημερολόγιο του 2019 παρουσιάζει, μέσα από το πλούσιο υλικό του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, τον αγώνα στη Μακεδονία από τα τέλη του 19ου αι. έως το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908.

Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται φωτογραφίες των πρωταγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα, των ενόπλων σωμάτων που έδρασαν καθώς και φωτογραφίες ελληνικών συλλόγων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.