Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912–1913: Ελληνική λαϊκή εικονογραφία (1)

Λεύκωμα. Τόμος Α΄: Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Κείμενα: Ευθ. Παπασπύρου–Καραδημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 287.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει 101 χρωμολιθογραφίες που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.