Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912–1913: Ελληνική λαϊκή εικονογραφία (2)

Λεύκωμα. Τόμος Β΄: Ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος. Ευθ. Παπασπύρου–Καραδημητρίου, Αθήνα 1992, σ.159.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει 40 χρωμολιθογραφίες που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου καθώς και χάρτες του μετώπου.