Εικόνες από την Ελλάδα 1833 –1838

Υδατογραφίες του Hans Hanke από το έργο του Ludwig Köllnberger. Κείμενα- επιμέλεια Ευθ. Παπασπύρου–Καραδημητρίου, Αθήνα 1976, 2000, σ. 151.

Λεύκωμα με υδατογραφίες του Γερμανού αξιωματικού Ludwig Köllnberger που περιόδευσε με τη μονάδα του σε όλη την Ελλάδα από το 1833 ως το 1838. Αποτυπώνουν εικόνες της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, τα στρατιωτικά γεγονότα, τα τοπία, τα αρχαία μνημεία κ.ά.