Ιστορικά προσωπεία

Η συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Κείμενα: Ευθυμία Παπασπύρου, Αθήνα 2010, σ. 123.

Στην έκδοση παρουσιάζεται η συλλογή 23 πρωτοτύπων προσωπείων και των αντιγράφων τους τα οποία ανήκουν σε επιφανείς Έλληνες που έζησαν το 19ο και το πρώτο μισό του 20ού αι.