Ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων κατά το έτος 1822

Από το ημερολόγιο του Adolph von Lϋbtow. Διασκευή Ludwing von Bollmann. Μετάφραση: Μαριάννα Χάλαρη, επιμέλεια-διορθώσεις: Δρ Παναγιώτα Παναρίτη, Αθήνα, 2020, σ. 163.

Ο Πρώσος αξιωματικός AdolphvonLϋbtow έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 1822. Το ημερολόγιό του με αναμνήσεις από την συμμετοχή του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας δημοσιεύθηκε στη Βέρνη το 1823.

Η μετάφραση και έκδοση του έργου χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον.