Οι Έλληνες του Adam Friedel. Προσωπογραφίες αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης.

Κείμενα-επιμέλεια: Δήμητρα Κουκίου

Αθήνα, 2014