Τα όπλα της Ελλάδας και των Βαλκανικών γειτόνων της κατά την Οθωμανική περίοδο

Κείμενα: Dr. Robert Elgood, εκδόσεις Τhames & Hudson/Polaris, Αθήνα 2009.

Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση στην οποία παρουσιάζονται μοναδικά όπλα από την Ελλάδα της προβιομηχανικής εποχής με σημείο κορύφωσης την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τα όπλα που παρουσιάζονται προέρχονται κυρίως από τις συλλογές του Μουσείου και του Ιδρύματος Στεφανή. Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τα ποικίλα όπλα (καριοφίλια, πιστόλες, πάλες, γιαταγάνια, παλάσκες κλπ.) τα οποία εκτός από τεχνολογικά επιτεύγματα είναι και αξιοπρόσεκτα αντικείμενα λαϊκής τέχνης, και να καταδείξει τις αδιάκοπες κοινωνικές, εμπορικές και βιοτεχνικές σχέσεις σε ολόκληρο τον χώρο των Βαλκανίων.