Το Έπος του ΄40: Ελληνική λαϊκή εικονογραφία

Λεύκωμα. Κείμενα: Ευθ. Παπασπύρου– Καραδημητρίου, Αθήνα 1987, σ. 217.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει 62 χρωμολιθογραφίες που τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν στη διάρκεια του Ελληνοιταλικού πολέμου του 1940-1941. Επίσης, περιλαμβάνει χάρτες καθώς και μεγάλο αριθμό από πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής που ξεδιπλώνουν την πορεία του πολέμου.