Το «Σύνταγμα» της Αθήνας. Σήμα αρχής.

Κείμενα: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αθήνα 2015, σ. 100.

Η έκδοση μελετά τη θέση, το χρονικό σχεδιασμού, τη μορφολογία, καθώς και τις αρχικές χρήσεις της πλατείας Συντάγματος και των περιμετρικών της κτισμάτων.