Υπόμνημα περί της Ελλάδας

Υπόμνημα του Réné de Chateaubriand. Μετάφραση: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, επιμέλεια-διορθώσεις: Παναγιώτα Παναρίτη, Αθήνα, 2019, σ. 44.

Πρόκειται για υπερασπιστικό μανιφέστο του Réné de Chateaubriand που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1825, το οποίο νομιμοποιεί τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων έναντι της οθωμανικής κυριαρχίας.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PageFooterSitemap.cshtml)