Ελληνικές φορεσιές

Κείμενα, επιμέλεια: Ι. Μαζαράκης- Αινιάν, Μ. Λαδά-Μινώτου, Ντ. Γαγγάδη

Αθήνα 1993