Κοσμήματα της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς. 18ος–19ος αι.

Συλλογικό έργο, Αθήνα 1999, σ. 108.

Στο λεύκωμα παρουσιάζονται μεγαλόπρεπα δείγματα κοσμημάτων από τη Συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Αποτελεί μια προσπάθεια επικοινωνίας με την ελληνική λαϊκή τέχνη και μια αποτύπωση της πολιτισμικής εικόνας του νεότερου Ελληνισμού στους χώρους που γεννήθηκε και άνθησε.