Οι Κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Μια αναδρομή στον κόσμο της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα.

Πρόλογος: Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Λευκή Μιχαηλίδου, κείμενα: Γεώργιος Γεωργής, Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Αθήνα, 1999, σ. 223.

Η έκδοση παρουσιάζει την Κύπρο των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από φορεσιές, ενδύματα, κεντήματα, κοσμήματα και φωτογραφίες που ανήκουν στη Λαογραφική Συλλογή και στο Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, στο Μουσείο Πιερίδη καθώς και σε ιδιώτες-συλλέκτες.