Η απελευθέρωση της Θράκης και η Μικρασιατική Εκστρατεία

Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2015, σ. 37.

Στην έκδοση παρουσιάζονται συνοπτικά η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και Ανατολικής από τον Ελληνικό Στρατό και εν συνεχεία η Μικρασιατική Εκστρατεία μέχρι την υποχώρηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.