Η Ελλάδα του ΄21 με τη ματιά των Φιλελλήνων

Επιμέλεια: Νατάσα Καστρίτη, Αθήνα 2006, σ. 145.

Στην έκδοση παρουσιάζονται αντικείμενα και λιθογραφίες από τις Συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, που φιλοτεχνήθηκαν στη Γαλλία στα πλαίσια του φιλελληνικού κινήματος και εμπνέονται εικονογραφικά από την Ελληνική Επανάσταση.