Η Εθνική Άμυνα και το Μακεδονικό Μέτωπο

Κείμενα-επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2015, σ. 18.

Η έκδοση παρουσιάζει την κατάσταση στη Μακεδονία μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των δυνάμεων της Entente και των Κεντρικών Δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές στο πλευρό των Συμμάχων, μετά την εκδήλωση του κινήματος της Εθνικής Άμυνας.