Η ιστορία της Ελληνικής Σημαίας

Κείμενα–επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2007, σ. 45.

Στην έκδοση παρουσιάζεται η ιστορία της Ελληνικής σημαίας από τους χρόνους της Αλώσεως και η διαμόρφωσή της έως τις μέρες μας.