ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Από το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Του Δρ. Jacob Roeser

Μετάφραση Χρήστου Οικονόμου. Αθήνα 2015, σ. 125. 

Ο Jacob Roeser, Γερμανός γιατρός, ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα για να μελετήσει τις υγειονομικές συνθήκες και για να δει τις καινούργιες χώρες. Στο ταξίδι του (1834-1835) κράτησε λεπτομερές ημερολόγιο που δίνει μια εικόνα της Ελλάδας την εποχή εκείνη, και ιδιαίτερα των αρχαιολογικών χώρων.