Ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη και η οργανοποιΐα του Λεωνίδα Γαΐλα

Κείμενα: Νίκος Φρονιμόπουλος, Αθήνα 2010, σ. 130.

Στην έκδοση δίνονται με λεπτομέρεια και ακρίβεια το κατασκευαστικό επίτευγμα και το ιστορικό της κατασκευής του ταμπουρά του Μακρυγιάννη από τον Λεωνίδα Γαΐλα.