Τα Ελληνικά Γράμματα στην Ουγγαρία, από τον 19ο αιώνα μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Κώστας Χ. Χατζιώτης, Ι.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, 2014, σ. 56.

Στην έκδοση παρουσιάζεται η συστηματική καλλιέργεια των Ελληνικών Γραμμάτων στην Ουγγαρία, η αγάπη προς το ελληνικό πνεύμα και το ζωηρό ενδιαφέρον των Ούγγρων διανοούμενων για την Ελλάδα.