Τα Ελληνικά Τυπογραφεία του Αγώνα 1821-1827

Κείμενα–επιμέλεια: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Αθήνα 2007, σ. 43.

Η έκδοση παρουσιάζει τη συμβολή της ελληνικής τυπογραφίας τόσο κατά τα προεπαναστατικά χρόνια όσο και κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.