Το Φιλελληνικό κίνημα στη Δανία

Κείμενα: Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα 2010, σ. 118.

H έκδοση εξετάζει τη φιλελληνική κίνηση στη Δανία, όχι μόνο κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και κατά τους μεταγενέστερους πρώτους χρόνους του μικρού Ελληνικού Βασιλείου.