Τρεις Κήποι. Δύο οράματα και μια παρουσία στην Αττική Γη.

Κείμενα: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αθήνα 2016, σ. 78.

Η έκδοση παρουσιάζει και σχολιάζει τρία ιστορικά σχέδια αστικών κήπων που σχεδιάστηκαν για την Αθήνα, τα οποία αποτελούν φορείς της εισαγωγής της δυτικής κηποτεχνίας στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για: 1) τον ανακτορικό κήπο στο σχέδιο για τη νέα Αθήνα των Κλεάνθη και Schaubert (1833), 2) τον ανακτορικό κήπο στο σχέδιο για τον Πειραιά, των ιδίων αρχιτεκτόνων (1834), 3) τον ανακτορικό κήπο της βασιλίσσης Αμαλίας. Σχέδιο αποδιδόμενο στον Louis-François Bareaud (περί τι 1850).