Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Επιμέλεια: Ευθ. Παπασπύρου - Καραδημητρίου, 2η έκδοση, Αθήνα 1994, σ. 124.

Εικονογραφημένος οδηγός της Μόνιμης Έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.