Αναμνήσεις από τους Βαλκανικούς Πολέμους

Κείμενα-επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτα Παναρίτη, ζωγραφικά σχέδια: Παναγιώτης Προσαλέντης, επεξεργασία εικόνων: Μάρκος Κουτσουλάφτης, Κωνσταντίνος Τσούρμας, σελιδοποίηση: Μάρκος Κουτσουλάφτης.

Αθήνα 2013