Χρωματίζοντας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Επιμέλεια έκδοσης: Δήμητρα Κουκίου, κείμενα-σύνθεση: Παναγιώτα Παναρίτη, σχέδια: Ματίνα Σαμιώτη, επεξεργασία σχεδίων: Μαίρη Καπότση, επεξεργασία εικόνων: Κωνσταντίνος Τσούρμας

Αθήνα 2011