Χρωματίζοντας την Ιστορία

Κείμενα-Επιμέλεια: Παναγιώτα Παναρίτη, σχέδια: Παναγιώτα Παναρίτη, Ματίνα Σαμιώτη, Κωνσταντίνος Τσούρμας, επεξεργασία εικόνων: Κωνσταντίνος Τσούρμας

Αθήνα 2012