Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2009

Περιεχόμενα του τόμου:

Κουκίου Δ., Η γενική χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων κ΄ φιλελλήνων, 1797.

Δάλλα Τρ., Το αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου.

Κάνδια Α., Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου.

Ζυγούρη Ν., Η ηλεκτροστατική μηχανή Ramsden ένα ιδιαίτερο κειμήλιο στις συλλογές του ΕΙΜ.

Κούλη Αν., “Σφραγίς Ελευθερίας 1821” του Στρατοπέδου Κορίνθου.

Παναρίτη Π., Δύο σπάνια κεραμικά σκεύη με φιλελληνικές παραστάσεις.

Καραδημητρίου Κ., To επιτραπέζιο παιχνίδι “Πανόραμα της Ελληνικής Επανάστασης”.

Καστρίτη Ν., Η Ελληνική Επανάσταση σε χαρακτικά και διακοσμήσεις χρηστικών αντικειμένων στη Γαλλία του 19ου αιώνα.

Μαζαράκης-Αινιάν Φ., Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 17ος – 19ος αι. Δυτική Μακεδονία-Ύδρα- Αθήνα. Αποτυπώσεις 1936-1942

Νικολάου Γ., Συλλογή των επίπλων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Παπαναστασίου Μ., Αρχείο Βασιλείου Μιχαήλ Μελά.

Παπασπύρου, Ευθ., Παναθηναϊκό Στάδιο 1896. Η υποδοχή της ευεργεσίας του Γεωργίου Αβέρωφ από τον Τύπο.

Καχρίλας Μ., Πολιτικές αφίσες στην σύγχρονη Ελλάδα: Από μέσα ιδεολογικής αντιπαράθεσης σε πηγές συλλογικής ιστορικής τεκμηρίωσης.

Τασιούλη Ν., Η συμβολή της συντήρησης στην ιστορική τεκμηρίωση των έργων τέχνης. Η περίπτωση τεσσάρων μελανογραφιών του Αθανάσιου Ιατρίδη.