Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2010

Περιεχόμενα του Α΄ τεύχους:

Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Τα πρώτα χρόνια της δράσης της (1882-1892).

Παναρίτη Π., Η συλλογή φιλελληνικών κεραμικών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Απηχήσεις από φιλελληνικές παραστάσεις σε χαρακτικά.

Κάνδια Α., Περί καπνίσματος … εν έτει 1856.

Παπαναστασίου-Τσίγκρηλα Μ., Μαγικά και ξόρκια από χειρόγραφους κώδικες της Ι.Ε.Ε.Ε.

Βογιατζή Ι., Η μικρασιατική εκστρατεία, η Δίκη των Έξι και ο ζωγράφος Περικλής Βυζάντιος.

Καστρίτη Ν., Οι γελοιογραφίες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μια συνοπτική παρουσίαση της Συλλογής.

Τασιούλη Ν., Εργαστήριο συντήρησης χαρτώου υλικού, έντυπου και χειρόγραφου του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ο εξοπλισμός.

 

Περιεχόμενα του Β΄ τεύχους:

 Κουκίου Δ., Charles de Ferriol. Συλλογή ενδυμασιών από διάφορα έθνη της Ανατολής κατά το α΄ μισό του 18ου αι.

Καχρίλας-Αργυριάδης Μ., Η Αιγυπτιακή εμπλοκή στην Ελληνική Επανάσταση. Αντιλήψεις περί του «άλλου» μέσα στα πλαίσια μεταβαλλόμενων πολιτιστικών προσανατολισμών και πολιτικών αφοσιώσεων.

Ζυγούρη Ν., Επιτραπέζια ρολόγια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Προσαλέντης Π., Ο Κέλης του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.

Καραπάνου Α., Έντυπα του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων της Ι.Ε.Ε.Ε. (1941-1945). Καταγραφή.

Βιδάλη Α., Σκυριανά κεντήματα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Καραδημητρίου Κ., Γνωριμία με τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας.