Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2011

Περιεχόμενα του τόμου:

Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Η δεύτερη και η τρίτη δεκαετία της δράσης της (1893-1916).

Αργυριάδης-Καχρίλας Μ. – Μαζαράκης-Αινιάν Φ., Κλέφτες, Αρματολοί και αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης: Όψεις τακτικής, νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ατάκτων ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά το 19ο αιώνα.

Κάνδια Α., Το Αιγαίο στα χέρια πειρατών και κουρσάρων.

Ζυγούρη Ν., Ο επενδύτης του ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτους.

Παναρίτη Π., Ευρωπαϊκές πορσελάνες με ελληνικά θέματα στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Κατσιμάρδου Ρ., Οι πρώτες αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη.

Παπαναστασίου-Τσίγκρηλα Μ., Οι επιστολές του Ernst Ziller στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Καστρίτη Ν., Ο Ρωσοτουρκικός Πόλεμος του 1877-1878 στην λαϊκή εικονογραφία. Τέσσερεις ρωσικές λαϊκές εικόνες στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Βογιατζή Ιφ., Η προσωπογραφία του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Δημητρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Φακατσέλη Ο., Αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα: η Λαογραφική Συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και η επικοινωνία της με το κοινό.

Τασιούλη Ν. – Κατσαδούρη Ε., Η εφαρμογή της τεχνικής του leaf casting στη συντήρηση του έντυπου βιβλίου «ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΟ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1610».